Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy

Blogerzy wpisy z kategorii O wszystkim

"Pozwól, by przyniesiono trochę wody" Czyli pozwól na to, by przyniesiono niedużej ilości wody - rodzaj informacji z pod sklepienia ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

W związku z brakiem kompleksowego zrozumienia użytkownika forum... Drugi List Św. Pawła do Koryntian rozdział 12, wersety 9-10 zmierzają do ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe" Czyli potem Abrahamowi ukazał Wszechmogący w ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego napletek" Czyli a miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnoże go nad miarę " Czyli co do Ismaela, by pozostał przy życiu przed ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem rzekł Bóg do Abrahama:" Czyli następnie rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama: "Saraj, ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Każde wasze dziecię płci męskiej," Czyli każde wasze potomstwo - rodzaj informacji z zewnętrznie ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

 "Ziemię, na której przebywasz jako przechodzień, całą kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie "Czyli ziemię, na ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt lat," Czyli wtedy Ismael miał trzynaście lat "ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: " Czyli ponownie ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Będzie to człowiek dziki," Czyli będzie to ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej z jedną formą ruchu we ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Na to rzekł Abram do Saraj:" Czyli na te słowa rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrama do Saraj: "Oto niewolnica twoja jest w ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci," Czyli, bo u Saraj, żony Abrama, nie było procesu kilkukrotnego rozradzania się. Ukończonego ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju" Czyli Abram przyłączony zostanie do przodków swoich, przeżywając życie bez konfliktowo ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły," Czyli i w podziałach społecznych potomków Abrama będą też wewnętrzne podziały ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Wtedy uwierzył Panu," Czyli wtedy Abram uwierzył Wszechmogącemu gdy doszło: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik akustycznej informacji do Abrama. I ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21