Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy

Blogerzy wpisy z kategorii O wszystkim

"Upoiły tedy ojca swego winem również tej nocy," Czyli upoiły córki Lota ojca swego winem do utraty świadomości również ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki" Czyli potem także wyszedł Lot z Soaru - miasta ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli" Czyli lecz żona Lota obejrzała się za siebie, gdy śmiertelne konsekwencje ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz !" Czyli Lot z rodziną mają ocalić życie, chroniąc się szybko, w ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A Lot rzekł do nich: Nie Panie ! "Czyli a Lota: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki informacji były mową słów, negacji z uzasadnieniem do ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A gdy wzeszła zorza," Czyli a gdy spostrzegli odbite światło na sklepieniu niebios, które spostrzega się przed wschodem słońca ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli," Czyli ale posłańcy Boga Wszechmogącego, wysunęli zewnętrznie ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy ?" Czyli wołaniem skłonili Lota do wyjścia z domu i ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy" Czyli przed zachodem słońca przybyli dwaj posłańcy Boga ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Rzekł: Oto ośmielam się Jeszcze mówić do Pana:" Czyli i rzekł Abraham: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji, świadomej śmiałości ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

  "Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego," Czyli Abrahama odpowiedź była świadomą, śmiałością ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"a zbliżywszy się Abraham rzekł:" Czyli a zbliżywszy się w odniesieniu do sprawiedliwości Boga Wszechmogącego Abraham rzekł: słowo, dźwięk, ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze," Czyli potem rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie" Czyli potem wyruszyli od Abrahama z pod Hebronu, posłańcy Wszechmogącego i ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku" Czyli Abraham miał sto lat, a żona Abrahama, Sara miała dziewięćdziesiąt lat (Rdz.17,17) Oboje ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21