Społeczność

Ostatnie wpisy wpisy z kategorii O wszystkim

"Abraham odpowiedział: Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem" Czyli Abrahama odpowiedzią była mowa ...

enigmaenigma21 2 Blog:enigmaenigma21

"Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce" Czyli od wyjścia z Beer - Szeby, po dwóch dniach doszli ...

enigmaenigma21 4 Blog:enigmaenigma21

"Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie ! A on odpowiedział: Otom ja" Czyli po zawarciu ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Dlatego nazwano to miejsce Beer - Szeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę" Czyli dlatego nazwano tą studnię - źródło wody ograniczone ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

„Abimelech odpowiedział: Nie wiem, kto to uczynił; ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym,” Czyli Abimelech król Gerary ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, do Abrahama: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz" Czyli w tym ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić" Czyli i uczynił Bóg ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem odszedłszy, usiadła na przeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka" Czyli potem gdy ...

enigmaenigma21 2 Blog:enigmaenigma21

"Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej" Czyli lecz Bóg Wszechmogący ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi," Czyli a gdy dziecię - ukształtowany wewnętrznie i zewnętrznie rodzaj informacji w formie ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A gdy miał osiem dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg" Czyli a gdy minął szabat - sobota, to w pierwszy dzień ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

Bóg Wszechmogący stworzył system duchowo - informacyjnej całości, w którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał: uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział" Czyli i przyszedł Bóg Wszechmogący do Sary, jak obiecał ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

Przez cały miniony rok szkolny placówki oświatowe z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zebrały ponad 140 ton cennych surowców ...

Dominik Dobrowolski Blog:dominik-dobr...

"Następnie rzekł Abimelech: Oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba" Czyli następnie rzekł: słowo, dźwięk, ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21