Społeczność

Popularne tagi

Wycinka

Od szczegółu do ogółu Portal pod nazwą NaszaDemokracja zorganizował akcję przeciwko wycince Puszczy. Ponieważ ...

Robert Grzeszczyk 2 Blog:robertg

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oracowało projekty aktów prawnych regulujących m.in. wycinkę drzew. Uroszczona zostanie ...

RomanNowara Blog:romannowara