Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy

Blogerzy

"Pozwól, by przyniesiono trochę wody" Czyli pozwól na to, by przyniesiono niedużej ilości wody - rodzaj informacji z pod sklepienia ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

W związku z brakiem kompleksowego zrozumienia użytkownika forum... Drugi List Św. Pawła do Koryntian rozdział 12, wersety 9-10 zmierzają do ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe" Czyli potem Abrahamowi ukazał Wszechmogący w ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego napletek" Czyli a miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnoże go nad miarę " Czyli co do Ismaela, by pozostał przy życiu przed ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem rzekł Bóg do Abrahama:" Czyli następnie rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama: "Saraj, ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Każde wasze dziecię płci męskiej," Czyli każde wasze potomstwo - rodzaj informacji z zewnętrznie ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

 "Ziemię, na której przebywasz jako przechodzień, całą kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie "Czyli ziemię, na ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt lat," Czyli wtedy Ismael miał trzynaście lat "ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: " Czyli ponownie ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

Lato jest okresem szczególnie wytężonej pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w rolnictwie. Wraz z jego nadejściem rolnicy ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

Za miesiąc rozpoczną się rzepaczane żniwa. To ostatni dzwonek, by je zaplanować. Zabiegi wykonywane przed zbiorem mają na celu zredukowanie strat ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

Niekorzystne warunki pogodowe na początku sezonu wegetacyjnego zredukowały wielkość plonowania kukurydzy. Susza w połączeniu z niską temperaturą ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

Maj i czerwiec to już tradycyjnie czas spotkań polowych przedstawicieli firm nasiennych z producentami rzepaku ozimego. To dobry moment, by ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

"Będzie to człowiek dziki," Czyli będzie to ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej z jedną formą ruchu we ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

Bodziszek korzenias ty Geranium macrorrhizum grubekłącze, liście odziomkowe, okrągłe, ząbkowane, 5-7 klapowane, ...

Asiunia Blog:asiunia