Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy

Blogerzy wpisy z kategorii O wszystkim

"Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie ! A on odpowiedział: Otom ja" Czyli po zawarciu ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Dlatego nazwano to miejsce Beer - Szeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę" Czyli dlatego nazwano tą studnię - źródło wody ograniczone ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

„Abimelech odpowiedział: Nie wiem, kto to uczynił; ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym,” Czyli Abimelech król Gerary ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, do Abrahama: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz" Czyli w tym ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić" Czyli i uczynił Bóg ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem odszedłszy, usiadła na przeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka" Czyli potem gdy ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej" Czyli lecz Bóg Wszechmogący ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi," Czyli a gdy dziecię - ukształtowany wewnętrznie i zewnętrznie rodzaj informacji w formie ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A gdy miał osiem dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg" Czyli a gdy minął szabat - sobota, to w pierwszy dzień ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

Bóg Wszechmogący stworzył system duchowo - informacyjnej całości, w którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał: uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział" Czyli i przyszedł Bóg Wszechmogący do Sary, jak obiecał ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Następnie rzekł Abimelech: Oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba" Czyli następnie rzekł: słowo, dźwięk, ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: Do czego zmierzałeś, żeś to uczynił ?" Czyli i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: Również Ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego" Czyli wtedy rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur," Czyli potem z dąbrowy Mamre Amoryty z pod Hebronu wyruszył ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21