Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy

Blogerzy

Rozgoryczenie producentów rzepaku jest ogromne. Już trzeci rok z rzędu plony były zdecydowanie niższe niż oczekiwano. Po raz kolejny susza ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

Lato w pełni. Deficyt wody daje się we znaki rolnikom. Susza dotknęła prawie całe terytorium naszego kraju. Niedostatku wody w skali makro nie da ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

"Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki" Czyli potem także wyszedł Lot z Soaru - miasta ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli" Czyli lecz żona Lota obejrzała się za siebie, gdy śmiertelne konsekwencje ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz !" Czyli Lot z rodziną mają ocalić życie, chroniąc się szybko, w ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A Lot rzekł do nich: Nie Panie ! "Czyli a Lota: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki informacji były mową słów, negacji z uzasadnieniem do ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A gdy wzeszła zorza," Czyli a gdy spostrzegli odbite światło na sklepieniu niebios, które spostrzega się przed wschodem słońca ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli," Czyli ale posłańcy Boga Wszechmogącego, wysunęli zewnętrznie ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy ?" Czyli wołaniem skłonili Lota do wyjścia z domu i ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

Polsko błagam obudź się Już czas pokuty skończył się Ty w tej niewoli nie możesz trwać tak długo… Spec od reklamy ...

Niedźwiedź Blog:stary-niedzw...

"Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy" Czyli przed zachodem słońca przybyli dwaj posłańcy Boga ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Rzekł: Oto ośmielam się Jeszcze mówić do Pana:" Czyli i rzekł Abraham: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji, świadomej śmiałości ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

  "Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego," Czyli Abrahama odpowiedź była świadomą, śmiałością ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"a zbliżywszy się Abraham rzekł:" Czyli a zbliżywszy się w odniesieniu do sprawiedliwości Boga Wszechmogącego Abraham rzekł: słowo, dźwięk, ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze," Czyli potem rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21