Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy

Blogerzy

Wielkimi krokami zbliżają się żniwa. Sprzątnięcie roślin z pola to dobra okazja, by odbudować wartość stanowiska i przygotować grunt pod uprawę ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

Do stosowania zapraw rolników na ogół nie trzeba namawiać. Praktyka udowodniła, iż jest to najskuteczniejszy i zarazem najprostszy ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

Przygotowania do uprawy rzepaku ozimego należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego stanowiska. Roślina ta wymaga gleb żyznych, zasobnych w ...

Portal Rolniczy Blog:portal-rolniczy

"Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie" Czyli potem wyruszyli od Abrahama z pod Hebronu, posłańcy Wszechmogącego i ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku" Czyli Abraham miał sto lat, a żona Abrahama, Sara miała dziewięćdziesiąt lat (Rdz.17,17) Oboje ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

Cześć kochani,wiem,że nie pisałam dość długo tutaj,ale już nadrabiam. Dziś chciałabym poruszyć temat jakże dla mnie bliski. Chodzi m.in. o ...

Klaudia Chmielewska 1 Blog:klaudia-chmi...

"Potem pobiegł Abraham do bydła," Czyli potem pobiegł Abraham do bydła - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji "wziął ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Pozwól, by przyniesiono trochę wody" Czyli pozwól na to, by przyniesiono niedużej ilości wody - rodzaj informacji z pod sklepienia ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

W związku z brakiem kompleksowego zrozumienia użytkownika forum... Drugi List Św. Pawła do Koryntian rozdział 12, wersety 9-10 zmierzają do ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe" Czyli potem Abrahamowi ukazał Wszechmogący w ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"A miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego napletek" Czyli a miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnoże go nad miarę " Czyli co do Ismaela, by pozostał przy życiu przed ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Potem rzekł Bóg do Abrahama:" Czyli następnie rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama: "Saraj, ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

"Każde wasze dziecię płci męskiej," Czyli każde wasze potomstwo - rodzaj informacji z zewnętrznie ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21

 "Ziemię, na której przebywasz jako przechodzień, całą kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie "Czyli ziemię, na ...

enigmaenigma21 Blog:enigmaenigma21