Społeczność

Popularne tagi

pyłek

Trawy to jednoliścienne rośliny wiatropylne z rodziny wiechlinowatych  Poaceae . Mają korzenie, puste łodygi podzielone na węzły i ...

Asiunia 2 Blog:asiunia

Palinologia zajmuje się pyłkami roślin i zarodnikami grzybów. Powstawanie ziaren pyłku. Pyłek to uproszczony gametofit ...

Asiunia 2 Blog:asiunia

Od lat ogrodnicy uprawiają rosliny i tworzą nowe, ozdobne odmiany o danych cechach. W tym celu dokonują krzyżówek między gatunkami w tych ...

Asiunia 5 Blog:asiunia